11 martie 2020

Comunicat de presa - Propunere de politică publică pentru combaterea discriminării asupra tinerilor cu oportunități reduse

Asociația “Viitorul romilor” a implementat proiectul “Respect, pentru un viitor mai bun!, care face parte din cadrul Programului ERASMUS+, Dialog structurat – KA3, număr de referință proiect: 2019-1-RO01-KA347-061733.

În cadrul proiectului a fost realizată o “Rețea de coordonare”, formată din tineri, autorități locale, ONG-uri și instituții de învățământ, care vor sprijini inițiative de politicii publice de și pentru tineret, în domeniul incluziunii sociale.

Totodată, la finalul activităților proiectului, va fi selectată și votată cea mai bună politică publică de tineret, cu titlul „Integrarea în viață activă a tinerilor cu oportunități reduse”, care va fi depusă la Consiliul Local și Județean Constanța.

Scopul Asociaţiei Viitorul Romilor vizează combaterea fenomenului de discriminare pe criterii etnice și promovarea drepturilor omului, prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea politicilor promovate de Uniunea Europeană și asumate de către România.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor a 50 de tineri din județului Constanța de a analiza, de a structura și de a formula politici publice de tineret, prin intermediul dialogului structurat cu factorii implicați, pe o perioadă de 6 luni.
  2. Îmbunătățirea capacității de comunicare interactivă și de lucru în echipă a 50 de tineri din județul Constanța, în vederea dezvoltării unei rețele de experți ai politicilor de tineret în domeniul incluziunii sociale, pe o perioadă de 6 luni

 

Activitățile proiectului:

A1 – Desfăşurare unor sesiuni de dezbateri

A2 - Sesiuni de dialog între tineri și decidenți

 

Beneficiarii proiectului au fost tinerii din municipiul Constanța, Eforie, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă, care s-au implicat în dezvoltarea de politici publice de tineret.

 

Persoană de contact

Costel Neculai

Manager de proiect

asociatia.viitorul.romilor@gmail.com

costelfse2012@gmail.com