25 august 2020

Comunicat de presa - Planurile – cadru pentru liceu, urgența verii2020: de la limite la posibilități

Federația Coaliția pentru Educație consideră că este important ca planurile-cadru pentru liceu să fie aprobate cât mai urgent și propune o nouă perspectivă asupra acestora, propunere susținută și de către Consiliul Național al Elevilor. Legea educației naționale nr. 1/2011 a introdus clasa pregătitoare, obligatorie pentru toți elevii din România. O dată cu aceasta, în 2012 a început un amplu proces de reformă curriculară care ajunge, în anul 2021, la elevii de liceu. Din experiența procesului de consultare și aprobare a planurilor cadru pentru gimnaziu, este nevoie de cel puțin un an școlar (2020/2021) pentru adaptarea acestui cadru, după aprobare, la diferitele profiluri și specializări, pentru realizarea programelor școlare și a manualelor necesare.

 

DE LA LIMITARE LA CREATIVITATE

 

Ca urmare, respectând cadrul legal existent, Coaliția pentru Educație lansează o propunere de planuri-cadru care le dă colegiilor și liceelor posibilitatea de a-și îmbogăți semnificativ oferta educațională cu discipline relevante, care să răspundă intereselor elevilor. Practic, această propunere schimbă modul în care ne uităm la planul-cadru, de la o perspectivă limitativă la una creativă. În plus, această propunere demonstrează ca art. 66, alin (1) din LEN poate fi aplicat în sistem de îndată, fiind nevoie doar  de o decizie la nivel de minister, înainte de realizarea orarelor.

 

În abordarea tradițională, planurile - cadru, precum și publicarea lor cu structurare săptămânală, sunt considerate limite de sistem care blochează diversitatea ofertei educaționale, afectează studiul în profunzime a disciplinelor și nu răspunde adecvat intereselor de învățare ale elevilor. Această propunere ar face posibil ca elevilor de liceu să le placă la școală, prin introducerea unor discipline relevante pentru viața de zi cu zi. De asemenea, există posibilitatea ca acele licee care își doresc o tranziție ușoară către un model care să răspundă mai bine nevoilor elevilor să păstreze actualul cadru.

 

Plecând de la structura existentă a planurilor-cadru, Coaliția pentru Educație propune reorganizarea acestora ca un cadru de posibilități de design curricular, creștere și diferențiere. Credem că descentralizarea și fundamentarea deciziei în funcție de capacitatea instituțională a fiecărei școli se poate reflecta și la nivel curricular prin alegeri la care să contribuie și elevii, în funcție de gradul de implicare a diferiților factori în procesul decizional al școlii.

 

Propunerea Coaliției arată că, în actualele limite ale legii, se poate mult mai mult pentru elevi, fără a afecta normele/catedrele profesorilor și fără discipline adiționale pentru care ar putea să nu existe profesori calificați. Principiile care au stat la baza acestei propuneri: flexibilitate, relevanță, varietate, profunzime, diferențiere, motivație, conexiuni, creativitate.

 

CE ESTE NOU

 

Dacă în prezent, elevul înscris la un liceu la profil real, specializarea Matematică Informatică, are 4 ore de limba română, potrivit acestei propuneri, el poate avea 3 ore ca parte din trunchiul comun (TC) și o oră ca parte din curriculum la decizia școlii, pentru un curs din aceeași arie de interes, de exemplu un curs de scriere creativă, ceea ce va muta accentul de pe materia predată pe formarea de competențe.

 

Noul model permite mai multe zone de interdisciplinaritate, profesorii pot alege să predea integrat (împreună, doi profesori simultan la clasă) mai multe discipline de tip STEM sau STEAM. În acest fel, elevii vor fi expuși la experiențe de colaborare între ei și la exemplul colaborării între profesorii lor.

 

Această propunere permite ca elevii să lucreze intensiv la disciplinele de interes. Astfel, cei 30 de elevi ai unei clase ca cea de mai sus, pot lucra, simultan, în trei grupe, sub supervizarea profesorilor de biologie, fizică sau chimie. În felul acesta este întărită motivația pentru învățare și profesorii lucrează mai mult cu elevii direct interesați, de exemplu cu cei care susțin teze la acea disciplină.

 

De asemenea, profesorii de Istorie și Geografie pot să predea împreună elevilor proiecte interdisciplinare aplicate, obținându-se înjumătățirea numărului de ore petrecut în școală și mai mult timp pentru învățare individuală sau în echipe. Iar pentru o tranziție mai ușoară către această perspectivă, orarul poate fi organizat în module sau prin organizarea de săptămâni alternative: în loc de o oră de istorie și una de geografie, pot fi câte două ore de istorie sau de geografie pe săptămână. 

 

AVANTAJE

 

În acest scenariu, un părinte ar putea alege împreună cu copilul lui un liceu care îi oferă acestuia un parcurs educațional în care pot fi valorificate rezultatele dobândite în alte contexte: practicarea constantă a unui sport, activități de voluntariat, practica curentă în învățarea unui instrument muzical. Școlile cu același profil s-ar putea diferenția astfel prin bogăția de resurse puse la dispoziția elevului sau prin specializări de interes, mărind motivația acestuia de a învăța la un anumit liceu.

Federația Coaliția pentru Educație -

Persoana de contact: Simona David Crisbășanu, vicepreședinte al Coaliției pentru Educație (simona@coalitiaedu.ro, 0754.222.007)